Referat af racemøde for parson russell terriergruppen den 23.11.2019 i Billund.

Referat af racemøde for parson russell terriergruppen den 23.11.2019 i Billund.

 

1.      Velkomst ved racerepræsentanten v/Anne Rasmussen

2.      Valg af dirigent

Frede Rasmussen blev enstemmigt valgt.

3.      Økonomi.

Vi har p.t. 6632, 10 kr. i racekassen. Aktivitetsweekenden sammen med borderne gav et pænt overskud til racekassen.

Der blev opfordret til, at opdrætterne melder deres nye hvalpekøbere ind i klubben. Det vil gavne både klubben og racen økonomisk i det lange løb.

 

4.      Orientering om aktivitetsweekenden.

Aktivitetsweekenden, der blev afholdt sammen med borderne, var en stor success med forskellige aktiviteter, som alle kunne være med til.

Men vi ændrer måske lidt på konceptet til næste år, da skuedelen kræver et stort administrativt og økonomisk arbejde med tilmeldinger og dommer. DKK skal have penge for hver tilmelding, og en dommer koster en del penge.

Spørgsmål om vi skal slå os sammen med jackerne næsten gang?

Det kan give endnu længere ventetid ved de forskellige aktiviteter.

 

Enighed om, at vi kan fordele aktiviteterne over to dage.

 

5.      Juvenile Brain Disease forkortet JBD (aka Juvenile Encephalopathy eller Juvenile Epilepsy)  i Parson Russell Terriers. Skal vi have en ny avlsanbefaling i racen? Læs det vedhæftede dokument (Tillæg 1)

Et finsk firma har testet 400 parsons og fundet genet for JBD i 17% (68 parsons) af hundene.

Enighed om, med stemmerne 7 for og 1 blank, at spørgsmålet skal sendes ud til afstemning i racegruppen.

 

6.      Skal vi have måling på racen på udstillingerne?  

Spørgsmålet blev med fuld enighed på mødet omformuleret til: Skal vi bede om at få spanning på parsons på udstillingerne?

Der var enighed om, at vi i racegruppen formulerer et brev til udstillingsansvarlige i klubben om opfordring til spanning af racen på udstillinger.

 

7.      Brugsklasse for parsons? Cynthia

Cynthia informerede alle om kravene for en brugsklasse. Det kræver en brugsklasse for racen i Danmark for at kunne stille i tilsvarende klasse i udlandet.

Både glathåret, ruhåret fox og borderne afventer, hvad der sker for jack russell terrierne, der har en ansøgning inde hos DKK om brugsklasse.  Bred enighed om, at vi også afventer.
Læs det vedhæftede dokument (tillæg 2.)
Forslaget bliver sendt ud til afstemning i racegruppen.

 

8.       Racemødet bliver holdt på Sjælland hver andet år.

Begrundelse: Da det vel ikke kun er for dem, der udstiller, er det vel rimeligt, at det bliver afholdt på Sjælland hvert andet år.  Susanne og Mathilde

 

Enighed om, at vi afholder hvert andet år i Hårlev Hallen.

 

 

9.       Hanhunderegister?  Linea

Skal det også inkludere tæver?

Kan vi eventuelt lave noget tilsvarende som jackerne?  Og hvad må vi i forhold til DTK?

Kun han/tæver med DKK stambøger må skrives på listen. Der udarbejdes et standardskema, hvor der også bliver plads til testresultater.

Skemaet kan eventuelt laves i et worddokument og lægges op på racens hjemmeside på DTK.

 

7 ja og 1 blank stemmer.

 

 

10.  Eventuelt.

·         Dommerønsker? Alle kan sende dommerønsker til udstillingsudvalget.

Send ønsker til Lillian Lleton i udstillingsudvalget.

Man skal dog regne med, at der går 2-3 år før man kan forvente, at ens dommerønsker opfyldes, da dommere typisk bliver booket flere år frem i tiden.

 

·         Skal vi have et visitkort eller lignende til racen? Inge Helsholt savner noget materiale, der kan deles ud til interesserede på udstillingerne.

Bred enighed om at der udarbejdes en brochure/piece med racens historie, brugsegenskaber, fotos og kontaktadresser til bla. hvalpelisten.

Inge vil gerne udarbejde materiale.

 

Anne Rasmussen,

Racerepræsentant.

 

 


 

 

Tillæg 1.

Om Juvenile Brain Disease (JBD) hentet fra MyDogDNA

 

Juvenile Encephalopathy is a severe brain disorder, with an early onset of around 6-12 weeks. Affected dogs suffer from epileptic seizures, with the disease progressing rapidly causing irreversible brain damage.

 

As part of the study leading to the research discovery, about 400 Parson Russell Terriers were screened indicating a recessive mode of inheritance and a breed carrier frequency of 17% for the novel discovered mutation. The research project continues with further functional studies and the results will be published in a peer-reviewed scientific journal in the future. Details of the study and the discovered mutation will then be publicly available.

 

This gene discovery has enabled the development of a genetic test for the disease in Parson Russell Terriers, which is offered pre-publication to allow management of this lethal and fairly common condition in breeding programs.

                                                                                                                       

 

 

 


 

tillæg 2

 

Brugsklasse for Parson Russell Terrier

Skrevet af Cynthia Jensen

 

Der er sket mange ting for racen i 2019, men bestemt også fra tidligere år. Det specielle i år er, at der er startet en større debat, om hvorledes de gravgående terrier fortsat skal kunne oplæres i jagt under jorden, og under hvilke træningsformer. Af den grund tog jeg udgangspunkt i racens standard og bemærkede, at der på den første linie står:

”Anvendelse: Brugsterrier med særlige evner for arbejde i grav”

Deraf ligger vi i tråd med Jack Russell Terrier, Border Terrier og Tysk Jagtterrier, samt gravhundene. Af disse racer er der brugsklasser på dem alle, pånær Jack Russell Terrier som dog har de indsendt en ansøgning til DKK, om at få anerkendt en brugsklasse. Vi vil derfor være de sidste af de gravgående racer, som ikke har en anerkendt brugsklasse.

Heraf ønsker jeg at høre, om ikke vi skulle gå trop med de andre gravgående hunde og være med til, at støtte op om racens oprindelig anvendelse, som også er beskrevet i vores racestandard. I udlandet er det meget normalt at racen har brugsklasse, hvilket også vil give os en fordel for at tiltrække de udenlandske udstillere og opdrættere.

Processen til at ansøge om at få en anerkendt brugsklasse er, at vi bliver enige om hvad den skal består af. Herefter skal den godkendes af Dansk Terrier Klub, for derefter at blive behandlet i DKK og FCI. Dette vil jeg gerne stå for.

En ansøgning om en brugsklasse vil ikke have indvirkning på krav til racen, tværtimod. Tilgengæld vil vi kunne få endnu en klasse til udstillinger, hvoraf de præmieret i vores brugskrav, kan opstille til udstillingen. Dette giver især mulighed for at opnå et FCI brugsprøvecertifikat (WCC), som gør det muligt at opnå særskilte præmieringer i udlandet.

 

De andre racers prøvekrav

For at være mere skarp på hvad andre racer har som krav, så har jeg opstillet dem i nedenstående tabel. Dette kan give os inspiration til at blive enige om hvad vi ønsker skal være brugskrav.

 

Gravprøve

Schweiss

Kaninslæb

Anden prøve

Border terrier

3. pr.

 

 

 

Tysk jagtterrier

 

3. pr. 400 m spor

 

Avl/brugsprøve 3. pr.

Gravhund

3. pr.

Eller vildtspor

 

Eller drevprøve

Eller vandapp.

Eller svensk prøve

Jack Russell Terrier (ansøger om)

3. pr.

Eller 3. pr. 400 m spor

Eller 3.pr. 400 m slæb

 

 

 

I forbindelse med mine ture til udlandet, så ved jeg at de svenske sporprøver er anderledes opbygget end de danske og derfor har egne krav til deres prøver. Deres er 600 meter langt og derfor er deres brugskrav sværere end vores. Det vil betyde, at for at skulle bruge sit brugsprøve certifikat i SKK på schweiss, så skal man op på 1000 meter sporet i Danmark. https://www.skk.se/sv/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/viltsparprov/

Heraf er der også andre brugskrav på gravprøverne i udlandet, men de ligger meget tæt på de danske. En finsk 3. præmie er dermed en godkendt B prøve med minimum 40 point. Og den tyske prøve er opsat som vores i præmieringer. Fordi at vi har en anerkendt brugsklasse med lave krav, er ikke ensbetydende med at vi kan søge om certifikat i brugsklassen. Hertil skal vi selv undersøge, hvad det enkelte land har af krav og finde det bedste match blandt de danske prøver – ligesom vi skal med den svenske schweiss prøve.

Parson Russell Terrier brugsklasse krav

Jeg vil foreslå, at vi gør som Jack Russell Terrieren har ansøgt om. Dette giver os en bred skare af prøver som vi kan bruge til at opnå et brugsprøvecertifikat, og ikke indskrænke os til enkelte discipliner, såsom Border terrieren.

Skal vi derfor søge om mulige forslag:

 

Gravprøve

Schweiss

Kaninslæb

Bred skare

3. pr.

Eller 3. pr. 400 meter

Eller 3. præmie

Ligner udlandet

3. pr.

Eller 3. pr. 400 meter

 

Svenske

3. pr.

Eller 3. pr. 1000 meter

 

4. alternativ?

 

 

 

 

 

                     

 Nyheder


To afstemninger i racegruppen
Det er nu muligt at gå ind og stemme på "Min side" - "Afstemninger" - om de to nedenstånede emner.

OBS: Der står i overskriften, at det er en avlsrestriktion i parson terrier, men som det står nævnt i teksten, er det korrekte at der er tale om en anbefaling - en lille men væsentlig detalje.

Afstemningerne kører fra den 24. januar til og med den 7. februar 2020.


Anne RasmussenAvlsanbefalinger for parson russell terrier.
Avlsanbefalinger for parson russell terrier er blevet vedtaget af DKK.


Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk er ejet og drevet af Dansk Terrier Klub.

Overvejer du en lille hundehvalp i familien har du her muligheden for et hurtigt overblik over aktuelle hvalpekuld.

Desuden har du muligheden for let at skabe kontakt til nogen af Danmarks mest engagerede Terrier opdrættere!